המזגן לא מחמם/לא מחמס מספיק
 רעש של תיקים מהמזגן

מספר עמודים: 2
הקודם    1  2