רונן 050-8618789

Ronenh259@gmail.com

www.Ronenh.com
 
תקנון האתר

1.  מידע כללי
א.  אתר המכירות ronenh.com להלן"האתר" הנו אתר למסחר אלקטרוני למזגנים ומוצרי מיזוג אוויר וקירור.
ב.  האתר מנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים.
ג.  האתר והחנות בבעלות רונן הררי להלן "בעלי החנות".
 
 
2.  תנאים כלליים למכירות   
א. כל אדם המעוניין לבצע פעולה באתר להלן "המבצע" מצהיר כי קרא את תקנות האתר ומסכים להם.
ב. "המבצע" הינו בגיר אשר מלאו לו 18 שנים, ויש ברשותו כרטיס אשראי בתוקף של אחת החברות המצויינות להלן:
ויזה.
ישראכרט.
אמריקן אקספרס.
כל כרטיס מסוג אחר אשר קיבל אישור עסקה
ג. "המבצע" מצהיר כי תקנון האתר ברור לו והוא מסכים לפעול על פיו. וכי לא תהיה לו כל תביעה במישרין ובעקיפין כנגד "בעלי החנות" ו/או מטעמם.
ד. "המבצע" מצהיר כי ידוע לו שכל פעולת רכישה "באתר" כפופה לאישור חברת האשראי אשר התחייב באמצעותה "המבצע" לשלם בגין רכישות "באתר".
 
3. המוצרים המוצאים לרכישה באתר
א. המוצרים המוצעים הינם חדשים ובאריזה מקורית של היצרן.ובאחריות הניתנת על ידו, מיום רכישתם.
ב. "האתר" מציג תמונות של המוצרים המוצרים למכירה, התמונות להמחשה בלבד ("רונן המתקן" אינו אחראי במידה והצורה / מידות / משקל של המזגן שהוזמן ע"י הלקוח
יצאו שונים כפי שפורסמו באתר).
ג. "האתר" מציג מפרט טכני של כל אחד מהמוצרים המוצעים למכירה. המפרט הטכני כפי שפורסם בקטלוג היצרן ו/או הייבואן ועל אחריותו בלבד.
ד.לאור שינויי התקינה בישראל קיים סיכוי כי הדירוג האנרגטי במוצרים המפורסמים באתר משתנה ללא כל ידיעתנו
ה. המחיר המומלץ לצרכן המופיע בכל מוצר המוצע למכירה הינו מחיר הצרכן המפורסם ע"י היבואן ו/או הייצרן.
ו. האחריות הניתנת למוצרים המוצעים למכירה "באתר" חלה על היצרן או היבואן בלבד, ובכפוף לתעודת האחריות שתסופק עם המוצר.
ז. "המבצע" מצהיר כי תוכן סעיף 3-ו ברור ומובן לו וכי לא תהיה לו ו/או מטעמיו עילה לטענה ו/או תביעה כלפי "בעלי החנות" ו/או מי מטעמם.
 
4. תשלום בעבור המוצר
א. בעת הזמנת מוצר כלשהו יידרש "המבצע" להקליד את פרטיו האישיים ואת צורת התשלום.
ב. החיוב עבור המוצר יבוצע לפני הגעת המוצר ללקוח ולאחר אישור ביצוע עסקה.
ג. פרטיו האישיים של "המבצע" ישמשו רק למטרת זהוי באתר ולא ימסרו לכל גורם לא מורשה אחר.
ד. פרטי כרטיס האשראי של "המבצע" לא יישמרו במערכת וישמשו רק לתשלום בגין הרכישה שבוצעה.
ה. המחירים באתר כוללים מע"מ כחוק.
ו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לגהץ את כרטיס האשראי בבית הלקוח.
 
5. משלוחים
א. ההובלה היא עד בית הלקוח בבנין עם מעלית בלבד בבנין ללא מעלית ההובלה תחושב לפי כל קומה.
ב. אספקת המוצר היא עד 7 יום מאישור חברת האשראי.
ג. ניתן לברר מצב משלוח בטלפון בפקס או במייל, במקביל נציגנו יתאמו אספקה עם הלקוח.
ד. "בעלי החנות" עושים הכל בכדי שהמוצר יגיע במהירות האפשרית.אך לא יפצו את הלקוח על עיקובים שלא בשליטתם.
ה. מחירי ההובלה מפורסמים ליד כל מוצר.
ו. "בעלי החנות" שומרים לעצמם את הזכות לגבות תשלום בעבור הובלה לבניין ללא מעלית.
 
 
6. ביטול עסקה
א. ביטול עיסקה יבוצע עד 14 ימים מיום קבלת המוצר, כשהוא ארוז באריזתו המקורית.
ב. "המבצע" יקבל זיכוי בגין העסקה אך יחוייב בעבור ההובלה אליו וחזרה אל מחסני "בעלי החנות" גם אם ההובלה הינה "הובלה חינם".
ג. "בעלי החנות" שומרים לעצמם את הזכות לבטל עיסקה אשר לא תאושר ע"י חברת האשראי שבאמצעותה ביקש "המבצע" לשלם בעבור המוצר שרכש,ולא לספק את המוצר.
ד. "למבצע" לא תהיה שום עילה לתביעה כנגד "בעלי החנות" ו/או מטעמיו בגין ביטול עיסקה לפי סעיף 6ג.
ה. "בעלי החנות"מתחייבים לפעול לפי חוק ביטולים והחזרות הנהוג בישראל, ורק לפיו.
ו. ביטול עיסקה יבוצע ע"י פקס בלבד.
ז. במידה והלקוח ביצע הזמנה של מוצר / התקנה / מוצר כולל התקנה וכאשר הגיעו אליו לבצע את העבודה / לספק את המוצר הלקוח ביטל את העסקה ,ישלם הלקוח פיצוי כספי
   של 500 ש"ח + מע"מ ל"רונן המתקן" עבור ביטול עסקה ללא הודעה מראש.
 
 
7. התקנת מזגנים
א. מחירי ההתקנה המפורסמים באתר כוללים מחיר עבודה בלבד כל תוספת תסומן ע"י הלקוח.
ב. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לגבות תשלום עבור תוספות להתקנה לפי המיחרון של "רונן המתקן"..
ג. בעת ביצוע העבודה בפועל אצל הלקוח במידה ויהיו שינויים בהגדרות שהלקוח הגדיר בהצעת מחיר שמילא ,השינויים יתומחרו בהתאם / יקוזזו בהתאם.

8. בחירת סוג מזגן
א. "רונן המתקן" לא אחראי במידה והלקוח הזמין מזגן דרך האתר שלא מתאים בתפוקה שלו לגודל החלל שהלקוח רוצה למזג (גם אם "רונן המתקן" נתן ייעוץ טלפוני לגביי
התפוקה הרצויה והלקוח החליט על תפוקה שונה / שגודל / תנאים של החלל לא היו מדוייקים כפי שניתנו מצד הלקוח).
 
 
ט.ל.ח
 
 
 
 
תאריך ושעה
 

   פתיחת קריאת שירות לטכנאי מזגנים
       

   פתיחת קריאת שירות לטכנאי קירור