רונן 050-8618789

Ronenh259@gmail.com

www.Ronenh.com
 

    בחרו את התפוקה :
    מזגנים עיליים רגילים (on/off)

    מזגנים עיליים  1 כ"ס

      מזגנים עיליים 1.1/4 כ"ס

      מזגנים עיליים 1.5 כ"ס

      מזגנים עיליים 2 כ"ס

      מזגנים עיליים 2.5 כ"ס

      מזגנים עיליים 3 כ"ס

      מזגנים עיליים 3.5 כ"ס

      מזגנים עיליים 4  כ"ס   
                                                    

                         

תאריך ושעה
 


   פתיחת קריאת שירות לטכנאי מזגנים
       

   פתיחת קריאת שירות לטכנאי קירור