רונן 050-8618789

Ronenh259@gmail.com

www.Ronenh.com
 
התקנת מזגן עילי מ 2 עד 2.5 כ"ס
התקנת מזגן עילי מ 2 עד 2.5 כ"ס
תקופת אחריות : 5 שנים
צנרת לפי מטר (מ 17,000 - 27,000 BTU) מ 2-2.5 כ"ס:
קידוח נוסף בקיר בלוקים למעבר צנרת:
חציבה בקיר בלוקים (ללא כיסוי הקיר בחזרה):
חציבה בקיר בטון (ללא כיסוי הקיר בחזרה):
קידוח בבטון למעבר צנרת:
קידוח בממ"ד:
תושבת מיוחדת:
תעלת פלסטיק חיצונית לצנרת (P.V.C):
צינור ניקוז מעל 4 מטר:
נעילה למזגן:
פירוק מזגן:
משאבת מים למזגן:
שירותי מנוף:
השכרת במת הרמה:
הוסף לסל
הערות :
בפירוק מזגן ישן  ,יש לציין את סוג הפירוק לפי התפוקה של המזגן שמיועד לפירוק.
במידה ומדובר ביותר מהתקנה אחת ,יש לציין זאת בסעיף של הכמות (רק במידה וההתקנות זהות)
אם ההתקנות לא זהות יש להגדיר כל אחת בנפרד.
בסעיפים של שירותי מנוף והשכרת במת הרמה,במידה ומדובר בכמה התקנות יש לציין רק בפעם אחת (שלא יהיה כפל).

גם לאחר ההזמנה ואישורה ,בעת ההתקנה בשטח בפועל שינויים שיהיו לחיוב / לקיזוז ותממשו בשונה מההצעה המקורית.
צינור ניקוז ניתן עד 4 מטר ,חינם וקדיחה אחת בקיר בלוקים כלולה במחיר של העבודה בלבד.
 
תאריך ושעה
 


   פתיחת קריאת שירות לטכנאי מזגנים
       

   פתיחת קריאת שירות לטכנאי קירור